Zasady ochrony prywatności

Corsan bezwzględnie dba o prywatność Użytkownika z każdym aspekcie realizacji zamówienia i współpracy biznesowej. W związku z tym w firmie Corsan przyjęto Politykę Prywatności, w której określono sposoby zbierania, używania, ujawniania, przekazywania i przechowywania danych osobowych. Szczegóły oraz warunki ochrony prywatności przedstawiamy poniżej.

POLITYKA PRYWATNOŚCI CORSAN

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Piotr Trzaskalski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Corsan Piotr Trzaskalski z siedzibą w Pile, posiadającego numer NIP 7642696136, REGON 382000099, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prosimy kontaktować się na adres email: sklep@corsan.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji sprzedaży na podstawie zamówień składanych przez Panią/Pana, otrzymywania płatność, dostarczania zamówionego towaru, wystawiania dokumentów sprzedażowych, pozyskiwania Pani/Pana opinii (np. prośba o przekazanie opinii), obsługi posprzedażowej, w tym realizacji uprawnień wynikających z gwarancji, rękojmi, a także z prawa do odstąpienia od umowy. Pani/Pana dane mogę być także wykorzystywane przez Administratora w celach marketingowych, m.in przesyłania ofert informacji handlowych dotyczących produktów znajdujących się w ofercie Administratora. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe także po to, aby wypełniać obowiązki nałożone na nas przez obowiązujące przepisy prawne (np. rachunkowe, podatkowe). .
 • Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe na podstawie:
  1. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO) – w zakresie zgody udzielonej na pliki cookies
  2. art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO) – w zakresie realizacji zamówień i obsługi posprzedażowej
  3. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO) – w zakresie marketingowym
  4. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO) – w zakresie wypełniania obowiązków prawnych
 • Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji zakupów w sklepie internetowym. Przetwarzamy zwłaszcza następujące Pani/Pana dane: imię i nazwisko, nazwa firmy i numer NIP, adresy zamieszkania lub dostawy, adres e-mail, numer telefonu, historia i szczegóły transakcji (podpis (np. potwierdzający odbiór towaru), zgłoszone reklamacje oraz opinie, udzielone przez Panią/Pana zgody.
 • Witryna www.sklepcorsan.pl używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z witryny. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Corsan w celu optymalizacji działań. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
 1. Pliki cookies, umożliwiające korzystanie z opcji dostępnych na stronie.
 2. Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa.
 3. Pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych.
 4. Pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz i wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

 • Pani/Pana dane osobowe przekazujemy innym podmiotom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do zrealizowania celów, dla których Pani/Pana dane są przetwarzane przez Administratora – np. wykonania umowy sprzedaży, dostawy zakupionych towarów. Są to podmioty wyspecjalizowane w danej dziedzinie, które świadczą profesjonalne usługi wspierające sprzedaż lub działalność prowadzoną przez Administratora, m.in. firmy przewozowe (np. kurierzy), podmioty pośredniczące w realizacji płatności; firmy świadczące usługi IT, firmy świadczące obsługę księgową, prawną.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
  1. dane uzyskane za pośrednictwem plików cookies
  2. dane przetwarzane w bazie marketingowej przechowywane są przez cały okres, kiedy jest Pani/Pan naszym klientem oraz później przez okres 5 lat licząc od czasu kiedy zaprzestała Pani/zaprzestał Pan być klientem Sklepu
  3. dane przetwarzane na potrzeby realizacji sprzedaży są przechowywane przez okres realizacji umowy. Po tym okresie Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż przez 5 lat od końca roku, w którym zaprzestała Pani/zaprzestał Pan być klientem Sklepu .
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2.
 • Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w razie niepodania danych osobowych, dokonywanie zakupów w Sklepie nie będzie możliwe..
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.